Jätkunõustamine 

Positiivsete tulemuste saavutamiseks soovitame kõigil personaalsel esma-nõustamisel käinud inimestel  tulla  veel  vähemalt 2-le jätkunõustamisele. 
Oma seniste toitumisharjumuste muutmine ei ole sugugi lihtne, ei peagi toimuma üleöö ja on pikaajaline protsess. 
Jätkunõustamised ongi vajalikud esimesel nõustamisel püstitatud eesmärkide täitmise analüüsimiseks ja edasiste plaanide koostamiseks, et saavutada seatud eesmärgid.

Lisaks saab mõõta kehakoostist kehakaaluanalüsaatori abil , et saada võrdlusandmed eelmise mõõtmisega.

30 €Loe lisaks